samuel-zeller-74718-unsplash.jpg

Technické zariadenia budov

 

Služby

 
Data

Meranie a regulácia

Systém merania a regulácie je ústredným prvkom celého vykurovacieho systému. Údaje o teplote, prietoku či vlhkosti, ktoré systém sleduje a zaznamenáva sa následne vyhodnocujú, čím sa dosahuje efektívna a racionálna spotreba energie. V súčinnosti so systémom inteligentného riadenia budov zabezpečuje komfortnú a automatizovanú správu systémov vykurovania a vzduchotechniky, ako aj merania spotreby energie.

Merače tepla

Merače tepla zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní presného a spravodlivého vymeriavania nákladov na vykurovanie. Firma ELFE má dlhoročné skúsenosti v oblasti dodávok a inštalácie týchto zariadení.  K našim zákazníkom pristupujeme individuálne a riešenia navrhujeme na základe Vašich špecifických potrieb a preferencií. Pri realizácii riešení pritom kladieme dôraz na komplexnosť a kvalitu prevedených prác.

Abstract Glow
Blue Abstract Shapes

Výmeníkové stanice

Výmenníkové stanice, resp. kompaktné stanice sú základným prvkom systému centrálneho zásobovania teplom. Tieto zariadenia zabezpečujú rozvod ústredného kúrenia a teplej vody v panelových domoch a iných veľkých objektoch. V rámci realizácie služby ponúkame projektovanie, dodávku a komplexnú inštaláciu spoľahlivých tepelných a regulačných zariadení s dlhodobou životnosťou. Inštalované riešenia sú navyše napojené na centrálny dispečing, vďaka ktorému máme okamžitý prístup k potrebným informáciám.

Frekvenčné meniče

Frekvenčné meniče predstavujú moderný spôsob ovládania motorov a čerpadiel pomocou zmeny otáčok. Tieto špecializované regulačné prvky zefektívňujú fungovanie celého regulačného systému, umožňujú plynulú reguláciu a tým aj spotrebu energie. 
Riešenia firmy ELFE zahŕňajú inštaláciu prvkov s jednoduchým ovládaním a nastavovaním. V frekvenčných meničoch sú použité najmodernejšie výkonové prvky s minimálnymi stratami.

Green and Purple Abstract
Blue Surface

Zostaňme v kontakte

 

Rybníková 14, 917 01 Trnava, Slovakia

033 550 444

©2018 by elfe